0118 – 637018 ko@grotergeheel.nl

PEAT-Processing

peatPEAT staat voor Primordial Energy Activation and Transcendence, wat zoveel betekent als terugkeren naar de oorsprong van een probleem, een emotioneel beladen tegenstelling in het bewustzijn, en die tegenstelling neutraliseren of integreren. Als de emotionele lading is verdwenen, ervaar je in plaats van het probleem een diepere eenheid in jezelf.

Eenvoudiger gezegd: met PEAT verwerk je de emotionele lading uit het verleden die bewust of onbewust voor problemen zorgt in het heden.

Er is een basisniveau en een diep niveau van PEAT. Afhankelijk van de problematiek wordt hierin een keuze gemaakt. Het zijn eenvoudige maar diepgaande technieken die onder andere gebruikmaken van acupunctuurpunten, affirmaties en diepe ademhaling.

De duur van een PEAT sessie kan nogal variëren. Soms is een half uur voldoende, soms heb je meerdere sessies nodig voor hetzelfde probleem. Een losse sessie duurt maximaal twee uur. Als het proces binnen die tijd niet is afgerond, wordt het de volgende sessie hervat.

Hieronder volgen enkele persoonlijke ervaringen uit mijn praktijk. 

“De PEAT sessie kan ik me nog goed herinneren. Het leek me op dat moment te simpel en ik was dus redelijk sceptisch, maar tegelijkertijd had ik het volste vertrouwen in Ko.

Wat me als eerste opviel, was dat ik al vrij snel meer ontspanning ervaarde. Het bleek aanvankelijk niet zo simpel om mijn ‘probleem’ van dat moment tot de kern te brengen. Dat lukte wel met een oud ‘trauma’ dat ik sindsdien – dus na de PEAT sessie – ook geen moment meer als problematisch of pijnlijk heb ervaren! De affirmaties heb ik nadien nog vaker toegepast, ook op andere situaties; heel helend!

Last but not least, heb ik sinds de PEAT sessie – die inmiddels toch alweer meer dan een maand geleden is – een wezenlijk heler gevoel en beeld ten aanzien van de dualiteit, namelijk als Eenheid.” L.P.

“Mijn ervaring met PEAT was zeker een verruiming van mijn geest. Ik had de kans om een sessie met Ko te doen. Op het moment dat wij begonnen, had ik heel veel hoofd- en nekpijn van een aanranding 2,5 jaar geleden. Ik vond het moeilijk door de pijn te werken, en ik heb op die dag heel veel enge beelden voor mij gezien onderweg naar het ontdekken van mijn oerpolarteiten. Veel lagen van pijn en verdriet die ik onder ogen kon komen.

Een onderdeel van het PEAT proces is het overdrijven van het probleem waar je mee zit. Hierin ligt de sleutel denk ik. Het wordt zomaar denkbeeldig erger gemaakt, zodat ergens dat basisgevoel dat verbonden is met mijn emotionele opstapeling een beetje loskomt. Het verschuift zodanig dat de heftigheid afneemt. Ik had een heel zwaar gevoel in mijn hart. Als of er een gat in mijn rug zat en er een olifant op mijn borstbeen stond. Dat gevoel is afgenomen en zo verminderd dat het mij niet meer constant aanvalt. Het groter maken van de pijn die ik in mijn hart had, gaf mij ook de kans om even de pijn te laten zijn zonder het te beoordelen als “slecht.” Gewoon groter maken totdat het zichzelf vernietigt. De pijn in mijn nek en hoofd is er nog, maar het houdt mij minder klein. Ik kan het groter maken tot het belachelijk erg is, en ook als het niet weg is, kan ik eerlijk mijzelf proberen te blijven. Dus ook met veel pijn blij zijn. Dat gaat nu zeker makkelijker.

Met de eerste sessie kwam ik niet tot mijn oerpoliariteiten (voor mij bleek dat uitzetten en inkrimpen te zijn). Daar was nog een tweede sessie voor nodig. Aanzienlijk minder hoofdpijn heeft mij geholpen om verder naar binnen te gaan. Ik kon mijn aandacht richten naar mijn geest en was dus minder afgeleid door mijn lichaam. Al snel worstelde ik met het “klein zijn” of klein gehouden worden, of het gevoel dat ik mijn plaats moet kennen en me daar vooral niet buiten moet wagen. Bij de uitzetting van mijn geest naar een gewone ruimte, die voor mij heel ruim is, voelde ik mij al beter, vol liefde voor alles. Dan begon de inkrimping weer. En gevolgd door mijn verlangens om weer groter (normaal) te worden. Op het einde van de PEAT sessie ik voelde mijzelf aan het “morphen” (transformeren), wat voor mij het draaien van mijn lichaam was van binnen naar buiten. Door mijn hoofd opgezogen en uitgeblazen aan de onderkant van mijn lijf. Als mijn lichaam naar binnen keerde was ik heel klein. Toen in daarna weer van binnen naar buiten werd gekeerd, was het duidelijk dat het uitzetten samen hoorde bij het inkrimpen. In het grote was het zaadje van het kleine en andersom ook. Ik weet dat als ik het gevoel heb dat iemand (of ikzelf) mij klein wil houden, dan ook hoort bij mijn denkpatronen, en mijn afkeur en angst voor het inkrimpen zorgt dat ik voortdurend worstel met die dynamiek. Maar nu weet ik door de twee PEAT sessies wat mij dwars zit, en gelijk heb ik ook een soort antwoord gekregen. Dat was het gevoel dat het inkrimpen en uitzetten in elkaar oplossen. Als ik nu last heb van dat ingekrimpte gevoel weet ik dat het hoort ook bij het tegenovergestelde, en dus bij het leven.” V.K.

“PEAT heeft me meer besef gebracht over de innerlijke houding naar mezelf, namelijk dat ik nu duidelijker tekenen van agressie naar mezelf bespeur. Door daarop te mediteren komt er verdriet vrij wat met m’n moeder in verband staat.

Ik geniet meer van een dankbaar gevoel over alle goeds in en om me heen, het leven lijkt natuurlijker te verlopen door meer acceptatie van mijn kant. Ik besef nu dat liefde de enige weg tot groei is. Als je dat overslaat, word je steeds weer teruggeworpen, totdat je dat principe begrijpt. Meer begrip dus. Ook duidelijker droommateriaal!” E.S.

“Ik heb het als heel fijn en positief ervaren. Ko stelt je goed op je gemak. Na afloop was het probleem er niet meer en was het gevoel van hier-en-nu, er eenvoudigweg te zijn, veel sterker geworden.” M.T.

“Ik vond de PEAT techniek goed doelmatig werken op het te behandelen emotionele gebied. Voor mij was het erg inzichtgevend, zowel verstandelijk en emotioneel, om beide polen van emoties te kunnen en durven voelen, en ze tenslotte ook samen als één geheel te ervaren.” S.C.

“Tijdens mijn eerste sessie integreerde ik mijn oerpolariteiten, Ik en Ruimte. Het was heel apart om ze eerst als tegengesteld te ervaren en plotseling geen verschil meer te kunnen vinden. De ruimte en ik waren hetzelfde geworden, ik voelde mezelf als ruimte. Waar ik ophield en de ruimte begon, ik kon het echt niet zeggen, ze waren één, en ik kon ze niet meer uit elkaar halen. Wonderlijk! Er is onder de oppervlakte nog steeds een gevoel van acceptatie en tevredenheid dat er voorheen niet was, en dat geeft me een dankbaar gevoel.

Een van de andere polariteiten die ik kon integreren, was Geven en Ontvangen. Zelf ben ik eerder een gever dan een ontvanger. Als ik iets van iemand krijg, heb ik daar al gauw een ongemakkelijk gevoel bij. Dat is toch niet nodig, denk ik dan bijvoorbeeld. Toen ik na de integratie duidelijk besefte dat geven en ontvangen slechts twee kanten van dezelfde medaille zijn, en dat er in wezen geen verschil is, kon ik niet anders dan herhaaldelijk in de lach schieten. Het was zeer komisch om terug te kijken op een gevoel dat nu volkomen onbenullig leek. Ik kan me niet herinneren dat ik eerder zo hartelijk om mezelf heb kunnen lachen. Heerlijk!

Door PEAT ben ik me ook meer bewust geworden van de stem van mijn lichaam, en de noodzaak die te horen: “Ik ben je vriend en bondgenoot. Ik sta tot je dienst, maar behandel me niet als slaaf. Hou ook rekening met mijn wensen en behoeften. We moeten het samen doen.” Een ontnuchterend maar noodzakelijk inzicht, in ieder geval voor mij.” J.P.

Benieuwd naar de balansbehandeling?

Maak een afspraak!

Ko de Rooij
Westmede 41
4337 AK Middelburg
0118 – 637018
ko@grotergeheel.nl

KvK: 20135830
BTW: NL1494.25.168.B01